۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ آبان   

آزمايشگاه علوم اعصاب رفتاري Behavioral Neuroscience

مسئول آزمایشگاه: دکتر خدیجه اسماعیل پور

 

بر اساس امکانات پژوهشی حاضر در این آزمایشگاه، زمینه های مختلف علوم رفتاری از جمله وضعیت حسی، حرکتی، شناختی و روانی موش های صحرایی در پاسخ به شرایط مختلف آزمایشگاهی، تغییرات محیطی، داروها، بیماری های مختلف عصبی و ... در این آزمایشگاه مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

 

آزمون های درد مانند Tail Flick ، Hot plate و Formalin Test

ارزیابی یادگیری و حافظه فضایی به وسیله دستگاه ماز آبی موریس، شاتل باکس، آزمون بازشناسی شی جدید

بررسی استرس و اضطراب  با استفاده از دستگاه open field، plus maze و zero maze

بررسی ترجیح مکانی شرطی شده

بررسی فعالیت حرکتی به وسیله Rotarod

انجام تست ورزش بوسیله تردمیل

بررسی ارتباطات اجتماعی با استفاده از تست های social interaction test  & prosocial choice task

آزمون تصمیم گیری با استفاده از Rat gambling task

دستگاه های موجود در این آزمایشگاه:

Oven، تردمیل، ترازوی دیجیتال، ترازوی توزین حیوانات آزمایشگاه، Infusion pump ، Setup MWM ، Tail Flick ، Hot Plate ، Rotarod ،Setup Formalin Test، social interaction test  & prosocial choice task  setup

 

آزمایشگاه صرع (Epilepsy)

در این آزمایشگاه تحقيقات اصلی  در زمينه اثرات ضدتشنجي عوامل مختلف از جمله تحريكات الكتريكي  با فركانس پایین Stimulation)     (Low-frequency  و برخي مواد شيميايي و یا گیاهی ، با بررسی فعاليت سيناپسی نواحی تشنجی، صورت مي گيرد. با استفاده از مدل  آزمايشگاهي كيندلينگ  الكتريكي، مدل صرع لوب گیجگاهی  در حيوانات ايجاد شده و تغييرات حاصل در رفتار و خصوصيات الكتروفيزيولوژيك سيستم عصبي مورد بررسي قرار مي گيرد. هم اكنون چند طرح تحقيقاتي در زمينه  اثرات ضدتشنجي تحريكات الكتريكي با فرکانس پایین در مدل كيندلينگ الكتريكي در اين آزمايشگاه در حال انجام است

امکانات  پژوهشی این آزمایشگاه عبارتند از:

1.    Electrical kindling

2.    freely moving rats  Neural recording in

           3.     کانول گذاری در نواحی مختلف مغز به وسیله استریوتکس

 

بر اساس امکانات پژوهشی حاضر ، این آزمایشگاه می تواند در زمینه های تحقیقات ذیل پذیرای طرح های پژوهشی مرتبط باشد:

-  بررسي مکانیسم های مختلف در مدل صرعي کيندلينگ

- تزریق دارو در نواحی مختلف مغزی با استفاده از استریوتکس و بررسی اثرات آ ن ها  

- مکانیسم های مرتبط با درد، یادگیری و حافظه و رفتار اجتماعی

- مکانیسم های مرتبط با اعتیاد

 

مقالات پژوهشی ذیل از برجسته ترین مقالات پژوهشی در این آزمایشگاه می باشد:

1)Hanie Safa, Asma Sharifinejad, Farshid Ataollahi, Elham Haghparast, Khadijeh Esmaeilpour*. Effects of intrahippocampal injection of Leptin on seizure-induced cognitive impairment in male rats. Learning and Motivation 70 (2020) 101612.

2)Fatemeh Mohtashami Borzadaran, Sara Joushi , Zahra Taheri Zadeh, Vahid Sheibani, Khadijeh Esmaeilpour*. Environmental enrichment and pain sensitivity; a study in maternally separated rats. Int J Dev Neurosci. (2020) 1–7

3) Mohammad Amin Rajizadeh, Mohammad Reza Afarinesh, Mohammad Zarif, Alaa Mirasadi & Khadijeh Esmaeilpour. Does caffeine therapy improve cognitive impairments in valproic acid rat model of autism? Toxin Reviews. (2019)1680563.

4) Khadijeh Esmaeilpour, Vahid Sheibani, Mohammad Shabani, Javad Mirnajafi-Zadeh, Effect of low frequency electrical stimulation on seizure-induced short and long-term impairments in learning and memory in rats. Physiology & Behavior 168 (2017) 112–121.

5) Fatemeh Mohtashami Borzadaran, Khadijeh Esmaeilpour , Sara Joushi, Mohammad Amin Rajizadeh, Vahid Sheibani , Naeem ur Rehman, Gholamreza Sepehri. What are the consequences of Methylphenidate exposure for maternally separated rats? Int J Dev Neurosci. (2020) 00:1–11.