۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند   

مسئول آزمایشگاه: دکتر محمد شعبانی

آزمایشگاه ثبت داخل سلولی در سال 2010 تاسیس شد و در زمینه الکتروفیزیولوژی تاکنون ادامه فعالیت داشته است . ما در این آزمایشگاه با بکارگیری تکنیک الکتروفیزیولوژی(پچ کلمپ) به بررسی عملکرد کانال های یونی و نقش کلسیم در تنظیم تحریک پذیری ذاتی سلول های پورکنژ و نورون های CA1 می پردازیم .

عملکرد آزمایشگاه  ما در زمینه های ذیل طبقه بندی شده است :

1)     تحقیق روی اثر برخی از داروها در بیماری های نورودژنراتیو از قبیل پارکینسون و آلزایمر

2)     بررسی نقش و عملکرد سلول های پورکنژ مخچه

3)     بررسی نقش مخچه در هماهنگی های حرکتی و اختلال در عملکرد مخچه در برخی بیماری ها مثل آتاکسی

4)     بررسی مکانیسم سلولی برخی از داروها و اثرات آن ها بر روی پدیده های شناختی با تاکید برروی یادگیری و حافظه در سلول های هیپوکمپ در محیط in vitro  و in vivo

5)     ایجاد مدلهای مختلفی از بیماریهای سیستمیک چون سیروز کبدی و نارسائیهای کلیوی و بررسی اثرات حفاظتی برخی از داروهها در نوروتوکسیسیتی ایجاد شده بدنبال این نوع بیماریها