۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند   

 

آزمايشگاه مولکولی نوروساینس Molecular Neuroscience

در این آزمایشگاه تکنیکهای مولکولی اعم از وسترن بلات و PCR انجام میشود. این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای الکتروفورز افقی و عمودی، PCR ، سانتریفیوژ یخچال دار، شیکر انکوباتور می باشد. همچنین کشت سلول نیز در این آزمایشگاه انجام میشود. آزمایشگاه کشت سلول مجهز به هود لامینار ، میکروسکوپ اینورت و انکوباتور CO2 میباشد.