۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ سه شنبه ۳۰ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۰ تير   

مرکز علوم اعصاب شناختی کرمان

مرکز علوم اعصاب  شناختی با همکاری مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1392  پایه گذاری  گردیده است. نقطه تمرکز پژوهشی این مرکز در زمینه های علوم شناختی ، اعتیاد و بیماریهای نورودژنراتیو بطورعمده بر روی  پریمات های غیر انسان  Non human Primates ( میمون) می باشد که البته قابل تعمیم بر روی انسان نیزهست.  با توجه به توانمندیهای داخلی، دانش فنی، وجود اساتید متخصص و دانشجویان دوره دکترای علوم اعصاب و نیز وجود تجهیزات مدرن اهدا شده و خریداری شده امکان انجام پروژه های مختلف شناختی در سطوح رفتاری ، الکتروفیزیولوژی و انجام جراحی های خاص مغزی بر روی میمون ماکاک امکان پذیر می باشد.

اهداف مرکز علوم شناختی بطور کلی و چشم انداز آینده این مرکز بشرح ذیل می باشد:

1-    تحقیقات بنیادی در حوزه علوم اعصاب شناختی

2-    همکاری علمی  تنگاتنگ با ستاد توسعه و فناوریهای شناختی و ستاد سلول های بنیادی کشور

3-     همکاری علمی  و ارتباط با مراکز علوم شناختی پیشرفته  در سطح بین المللی

4-    استفاده از  سلول درمانی در حوزه علوم شناختی مورد توجه قراردارد

5-    با استفاده ازپریمات­ها تحقیق در حوزه بیماری­های سیستم عصبی – شناختی از جمله آلزایمر و پارکینسون، اعتیاد و ...مورد توجه است

6-    پیگیری انجام انواع ثبت های الکتروفیزیولوژیک در میمون ها و ارتقاء برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری ثبت الکتروفیزیولوژیک از پریمات بصورت بی سیم

7-    تحقیقات در زمینه پروتزهای مغزی

آزمایشگاه ها

1-     آزمایشگاه رفتاری شناختی میمون­ها (5 عدد)  Cognitive and Behavioral Monkey Lab                            

2-     اتاق جراحی استریوتکسی و ریکاوری برای میمون­ها  Stereotaxic Surgery and Recovery Room                

3-     آزمایشگاه الکتروفیزیولوژی پریمات­ها Monkey Electrophysiology Lab                                                  

4-     حیوانخانه مجهز همراه با قرنطینه Equipped Animal House with Quarantine                                       

5-     ­آزمایشگاه شناختی رودنت Rodent Cognitive Lab