۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۰ تير   

این مرکز در زمینه های علوم شناختی، الکتروفیزیولوژی سیستم عصبی، نوروفیزیولوژی، نوروفارماکولوژی، نوروبیولوژی سلولی ملکولی، اعتیاد به مواد مخدر، کشت سلول های سرطانی، مدل حیوانی بیماری های مغز و اعصاب و روان پزشکی فعال می باشد. در این زمینه، شورای پژوهشی این مرکز، که متشکل از اعضای هیئت علمی پایه و بالینی می باشد، تاکنون بالغ بر 723 طرح پژوهشی را به تصویب رسانده است که از این تعداد 402 طرح خاتمه یافته است. مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان نه تنها فعال ترین بخش پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان را به خود اختصاص داده است (جدول 1)، بلکه در سطح کشور این مرکز در بین مراکز تحقیقاتی همتراز خود در زمینه علوم اعصاب جز مراکز پیشگام می باشد.

 

با توجه به تاسیس رشته علوم اعصاب (نوروساینس) در سال 1387، همزمان با سه دانشگاه مستقر در تهران، گروه نوروساینس با مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  از سال 1387 تاکنون اقدام به پذیرش 28 نفردانشجوی علوم اعصاب در 7 دوره نموده است. که از این دانشجویان تعداد 15 نفر فارغ التحصیل شده اند. متوسط طول دوره تحصیلی فارغ التحصیلان مرکز علوم اعصاب کرمان 4 سال بوده و کلیه مراحل آموزشی و پژوهشی و حمایت مالی از پروژه های تحقیقاتی این دانشجویان بعهده این مرکز  است. از ديگر فعالیت هاي اين مرکز مي توان به حمایت و کمک به راه اندازي مرکز علوم اعصاب شناختي با همکاري معاونت محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکي کرمان و نيز حمايت و همکاري موسسه علوم مغزي ريکن ژاپن در سال 1392 اشاره نمود.

 

جدول 1-ارشیابی امتیاز کسب شده پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان از سال 1388 تا 1394

امتیاز دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رتبه در بین مراکز بیومدیکال دارای

ردیف بودجه مستقل

امتیاز کسب شده بر طبق جدول پژوهشی

سال ارزشیابی

3336

10 از 14

13/1564

سال 1388

35/4611

9 از 14

45/1970

سال 1389

9389

6 از 14

57/2516

سال 1390

42/10545

7 از 10

73/3278

سال 1391

94/16156

7 از 13

65/4242

سال 1392

-

7 از 13

13/5744

سال 1393

-

6 از 13

*55/387

سال 1394