۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۰ تير   
نام و نام خانوادگی مدارک و تحصیلات مسئولیت سوابق کاری شماره تماس وپست الکترونیک
مریم جم کارشناس پرستاری

مدیر امور اداری مرکز

کارشناس ارزشیابی

پرستارStuffدرNICUبیمارستان کرمان درمان از سال71 تا 77 034-32264271