۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۱۰ تير   
نام و نام خانوادگی مدارک و تحصیلات مسئولیت سوابق کاری شماره تماس وپست الکترونیک
کورس دیوسالار کارشناس آزمایشگاه و کارشناس ارشد عرفان اسلامی و فلسفه اخلاق مدیر پژوهشی

سوپروایزر آزمایشگاه مرجع استان کرمان و مسئول واحد بازرسی اداره امور آزمایشگاهها ازسال 75 تا 80

مدرس گروه معارف اسلامی ازسال 79 تا 90

32264180