۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۱۸ مهر   
 

دکتر وحید شیبانی

رئیس مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شرح وظایف:

 

  • تعیین و تصویب خط مشی های تحقیقاتی مرکز بر اساس اولویت های دانشگاهی و کشوری
  • نظارت بر حسن اجرای فعالیت های تحقیقاتی، اداری و مالی مرکز
  • نظارت عالی بر حسن اجرای پروژه های تحقیقاتی بر اساس اولویت های برنامه های سالانه و استراتژیک
  • ایجاد و همکاری نزدیک و تبادل نظر با معاونت تحقیقات و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه
  • مشارکت در گروه های فکری و ستادهای کشوری جهت ارتقای پژوهشی مرکز
  • ایجاد و پیگیری ارتباطات علمی و تحقیقاتی داخل کشوری و بین المللی با رعایت قوانین داخل دانشگاهی و کشوری
  • ارائه پیشنهاد، پیگیری و تصویب بودجه مستقل پژوهشی مرکز با همکاری امور مالی دانشگاه
  • نظارت بر حسن تربیت و برآورده کردن نیازهای تحقیقاتی و آزمایشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی مرکز
  • نظارت عالیه بر انتشارات علمی و پژوهشی مرکز بر اساس کدهای اخلاق کشوری و ارتباط با جامعه و وسایل ارتباط جمعی

 

CV دکتر وحید شیبانی