۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي   

اعضاء شورای پژوهشی علوم اعصاب عبارتند از:

 

1 - دکتر غلامرضا سپهری، استاد فارماکولوژی

2 - دکتر محمد شعبانی، استادیار فیزیولوژی

3 - دکتر سیدنورالدین نعمت اللهی‌ماهانی، استادآناتومی

4- دکتر مجید اسدی، دانشیار هیستولوژی

5 - دکتر وحید شیبانی، استاد فیزیولوژی

6 - دکتر نوذر نخعی، استاد  پزشکی اجتماعی

7 - دکتر رضا ملک‌پور افشار، استاد پاتولوژی

8 - دکتر سعید کارآموزیان، دانشیار نوروسرجری

9 - دکتر نوشین پرورش، دانشیار روانپزشکی

10- دکتر بهشید گروسی، دانشیار روانپزشکی

11- دکتر شهرزاد مظهری، استادیار روانپزشکی

12- دکتر حامد ریحانی، دانشیار جراحی اعصاب

13- دکتر محسن بصیری، استادیار هیستولوژی

14- دکتر منظومه شمسی میمندی، استادیار فیزیولوژی

15- منصوره فروزی، مربی پرستاری

16- دکتر حسین صافی زاده، دانشیار پزشکی اجتماعی

17- کورس دیوسالار، دبیر شورای پژوهشی