۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ شنبه ۳ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۹ دي   

 


نام و نام خانوادگی

مدارک و تحصیلات

 مسئولیت

 سوابق کاری

مریم آذری

کاردان روابط عمومی

مسئول دفتر بایگانی و دبیرخانه

مسئول دفتر ریاست بیمارستان شهید باهنر کرمان ازسال 62-69

محمود جعفرزاده

دیپلم برق

کارپرداز

 

سعید روحانی

کارشناس امور مدیریت فرهنگی

کارشناس دفتر پژوهشی

 

پدرام کریمی نیک

کارشناس حسابداری

امین اموال

 

سعید شیخ شعاعی

کارشناس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی دامپزشکی

مسئول حیوانخانه و هماهنگ کننده امور آزمایشگاهها

 

مریم جم

کارشناس پرستاری 

مدیر امور اداری مرکز

کارشناس ارزشیابی

پرستار Staff در NICUبیمارستان کرمان درمان از سال71 تا 77

کورس دیوسالار

کارشناس آزمایشگاه و کارشناس ارشد عرفان اسلامی و فلسفه اخلاق 

 مدیر پژوهشی

سوپروایزر آزمایشگاه مرجع استان کرمان و مسئول واحد بازرسی اداره امور آزمایشگاهها ازسال 75 تا 80

فرشته لهراسبی

کارشناس ارشد کامپیوتر- هوش مصنوعی

 مسئول رایانه

مدیر امور اداری مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت

سال 90 و 91

مدرس شبکه ایز ایران - آموزشگاه فرهنگ از سال 89 تا کنون