۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير   

 

دانشجویان دکترایورودی بهمن 88

علي محمد پور رحيمي

A1poorrahimi2001@yahoo.com

فارغ التحصيل

دکتر شهرزاد مظهری

بررسی نادیده انگاری کاذب بینایی و بازنمایی در بیماران اسکیزوفرنیک با استفاده از پتانسیل های وابسته به رویداد و آزمون های فتاری

Study of visual and representational pseudoneglect in schizophrenic patients using event-related potentials and behavioral tasks

مهديه آذين

mahdieh.azin@gmail.com

فارغ التحصيل

دکتر ناصر زنگی آبادی

بررسی تأثیر تحریک مغناطیسی ترانس کرانیال (TMS) در بازتوانی تصویرسازی ذهنی حرکتی و بهبود حرکت بیماران مالتیپل اسکلروزیس

The effect of transcranial magnetic stimulation (TMS) on rehabilitation of motor imagery and motor function in patients with multiple sclerosi