۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير   

 

دانشجویان دکترای آموزشی رشته علوم اعصاب

نام و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی

وضعیت تحصیل

استاد راهنما

دانشجویان دکترای ورودی بهمن 89

حکيمه سعادتي

hsadat54@yahoo.com

فارغ التحصيل

دکتر وحيد شيباني

بررسی اثرات ورزش منظم بر اختلالات شناختی ناشی از محرومیت از خوابREMدر موشهای صحرائی ماده سالم و فاقد تخمدان

Effects of regular exercise on cognitive impairment induced by REM sleep deprivation in

intact and ovariectomized female rate : behavioral, electrophysiological and molecular studies

معصومه نوذري

masoumeh.nozari@yahoo.com

فارغ التحصیل

دکتر محمد شعبانی و دکتر نفیسه عطاپور

بررسی اثرات محیط غنی شده بر تغییرات سلولی و رفتاری در مدل حیوانی اسکیزوفرنی

Effects of enriched environment on behavioral and cellular alterations in an animal model of 

schizophrenia

ايرج آقايي

iraj_8383@yahoo.com

فارغ التحصیل

دکتر محمد شعباني

بررسی اثر پیوگیلتازون بر اختلالات حرکتی، شناختی و خصوصیات الکتروفیزیولوژیک نورون های پورکنژ وCA1در مدل حیوانی آنسفالوپاتی کبدی(HE)القا شده به وسیله انسداد مجرای صفراوی(BDL)

Examining the effect of pioglitazone on motor cognitive and electrophysiological properties of Purkinje and CA1 neurons of rat model of hepatic encephalopathy induced by Bile Duct-ligation(BDL)

فاطمه دلاوري

delava_100@yahoo.com

در حال گذرندان پایان نامه

دکتر وحيد شيباني و دکتر نوذر نخعي