۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ دوشنبه ۱۲ تير   

دانشجویان دکترای ورودی بهمن 93

مرضیه مولوی وردنجانی

marziehmowlavi@gmail.com

در حال تحصيل

 

 

 

آمنه زارع چاهوکی

Amene.zare@yahoo.com

در حال تحصيل

 

 

 

منصوره سبزعلی زاده

m.sabzalizadeh234@yahoo.com

در حال تحصيل

 

 

 

صادق قاسمیان گودگز

s.ghasemian1975@gmail.com

در حال تحصيل