۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۴ مهر   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۸ تير   

رديف

سال ورود

سال فارغ التحصیلی

تصویر

نام و نام خانوادگي و محل خدمت

راههای ارتباطی

1

بهمن 87

تیر 92

يوسف مقدس تبريزي

دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی

https://profile.ut.ac.ir/~moghadas

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/moghadas

moghadas@ut.ac.ir

2

بهمن 87

 

بهمن 92

 

 

مرتضي جراحي

دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشکده پزشکی دپارتمان مرکز تحقیقات فیزیولوژی

https://isid.research.ac.ir/Morteza_Jarrahi

Jarrahi44@yahoo.com

3

بهمن 88

 

تیر 93

علي محمد پور رحيمي

دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

https://isid.research.ac.ir/AliMohammad_Pourrahimi

A1poorrahimi2001@yahoo.com

4

بهمن 88

 

بهمن 93

مهديه آذين

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، گروه فیزیولوژی و فارماکولوژی

https://isid.research.ac.ir/Mahdieh_Azin

mahdieh.azin@gmail.com

5

بهمن 89

 

اسفند 93

حکيمه سعادتي

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، گروه فیزیولوژی

https://isid.research.ac.ir/Hakimeh_Saadati

hsadat54@yahoo.com

6

بهمن 89

 

اردیبهشت 96

 

فاطمه دلاوري

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده پزشکی

http://research.kmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81001345

delava_100@yahoo.com

7

بهمن 89

 

مرداد 94

معصومه نوذري

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پزشکی گروه فیزیولوژی

https://isid.research.ac.ir/Masoumeh_Nozari

masoumeh.nozari@yahoo.com

8

بهمن 89

خرداد 94

ايرج آقايي

دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دانشکده پرستاری

 

https://isid.research.ac.ir/Iraj_Aghaei

https://www.gums.ac.ir/sdhrc/default.aspx?tabid=3975

https://scholar.google.com/citations?user=yXbsF1gAAAAJ&hl=en

iraj_8383@yahoo.com

9

بهمن 89

 

آبان 95

مهدي خدامرادي

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،

مرکز تحقیقات

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Khodamoradi

https://research.kums.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=3007864

mehdikhodamoradi@gmail.com

10

بهمن 90

 

خرداد 96

زينب اکبر نژاد

دانشگاه علوم پزشکی ایران، مرکز تحقیقات علوم اعصاب شنوایی

https://isid.research.ac.ir/Zeynab_AkbarneJad

zeinabakbarnejad8@gmail.com

11

بهمن 90

 

آبان 95

 

حسن عباسيان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد،  دانشکده پزشکی گروه پاتولوژی

https://isid.research.ac.ir/Hasan_Abasian

habasian@ymail.com

12

بهمن 90

 

آبان 95

حامد قزويني

دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی

https://isid.research.ac.ir/Hamed_Ghazvini

hamedghazvini@ut.ac.ir

13

بهمن 90

 

تیر 96

اکرم نژادي

دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دانشکده پزشکی ارتش

https://isid.research.ac.ir/Akram_Nezhadi

akram.nezhadi@yahoo.com

14

بهمن 90

مرداد 96

پگاه وفايي

مسئول بخش مراقبتهای پزشکی

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز

https://nbml.ir/FA/people/6

vafaii_pegah@yahoo.com

15

بهمن 90

بهمن 95

تاج پري کلانتري پور

دانشگاه آزاد اسلامی کرمان دانشکده پزشکی

http://med.iauk.ac.ir/

kalantaripourtajpari@gmail.com

16

بهمن 91

 

اسفند 95

خديجه اسماعيل پور بزنجاني

دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز تحقیقات علوم اعصاب

https://isid.research.ac.ir/Khadijeh_EsmaeipourBezenjani

khadijeh.esmaeilpour@yahoo.com

17

بهمن 91

 

دی 95

 

مهشيد تهمتن

دانشگاه علوم پزشکی شیراز،دانشکده علوم نوین مرکز تحقیقات علوم اعصاب

http://research.kmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81001330

mahshidtahamtan@yahoo.com

18     سارا سرداری https://www.pezeshkanekhoob.com/job/Details/10311
19       سید احمد حسین زاده

http://research.kmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81003129

sahba1379@yahoo.com

20     شهاب الدین زارعی

http://2.188.26.37/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66025920

 

http://research.kmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81001163

21       مرضیه مولوی وردنجانی  
22       آمنه زارع  
23       منصوره سبزعلی زاده  
24     علی بهرام نژاد

http://research.kmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=81002722