۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ شنبه ۲۵ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۴ آبان   

آزمايشگاه ثبت پتانسیل های میدانی (Field potential recording)

مسئول آزمایشگاه: دکتر خدیجه اسماعیل پور

 

مطالعه پتانسیل های میدانی ایجاد شده در هیپوکامپ، پایه و اساس یادگیری و حافظه فضایی را شکل می دهد که از فعال سازی و تحریک یک دسته فیبر آوران شافر-کولترال که بر روی دندریت های نورون های هرمی ناحیه CA1 ختم می شود، حاصل می گردد. این آوران های تحریکی در چند نورون هرمی پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی (EPSPs)  ایجاد می کند که با یک الکترود فلزی ثبت می شوند. در این آزمایشگاه شکل پذیری سیناپسی ناحیه CA1 هیپوکامپ موش های صحرایی بی هوش در پاسخ به تغییرات محیطی نظیر ورزش و محرومیت از خواب مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین در اين آزمايشگاه شکل پذيری سيناپسی طولانی مدت و کوتاه مدت ، پتانسيل های ميدانی نواحی شکنج دندانه دار dentate gyrus و CA1 هيپوکامپ در برش های زنده مغزی مورد مطالعه قرار مي گيرد. از اين تکنيک برای بررسی مکانيسم های درگير در يادگيری و حافظه در مدل های بیماری های نورودژنراتیو از جمله صرع استفاده می شود.

امکانات  پژوهشی این آزمایشگاه عبارتند از :

-بساط پیشرفته ثبت خارج سلولی پتانسیل های میدانی در شرایط In vivo

-آزمایشگاه ثبت پتانسیل های میدانی به روش in vitro

 

تجهیزات آزمایشگاه:

پمپ پریستالتیک

اتاقک نگهداری برش های مغزی

اتاقک ثبت برش های مغزی

میکرومانیپولایتور

آمپلی فایر یا تقویت کننده امواج

 دستگاه تحریک(استیمولایتور)

میکروسکوپ

PH متر

 

بر اساس امکانات پژوهشی حاضر، این آزمایشگاه می تواند در زمینه های تحقیقات ذیل پذیرای طرح های پژوهشی مرتبط باشد:

1-    ثبت خارج سلولی پتانسیل های میدانی از هیپوکامپ موش صحرایی در شرایط  In vitro   و Invivo متعاقب اختلالات خواب، ورزش، تجویز داروها، مواد مخدر و بیماری های نورودژنراتیو

 

مقالات پژوهشی ذیل از برجسته ترین مقالات پژوهشی در این آزمایشگاه می باشد:

 

 

  1. Khadijeh Esmaeilpour, Vahid Sheibani, Mohammad Shabani, Javad Mirnajafi-Zadeh. Low frequency electrical stimulation has time dependent improving effect on kindling-induced impairment in long-term potentiation in rats. Brain research 1668 · May 2017.
  2. Arefe heydari, Khadijeh Esmaeilpour*, Vahid Sheibani. Maternal separation impairs long termpotentiation in CA3-CA1 synapses in adolescent female rats. Behavioural Brain Research 376 (2019) 112239.
  3. Mohammad Amin Rajizadeh, Khadijeh Esmaeilpour*, Elham Haghparast, Mohammad Navid Ebrahimi, Vahid Sheibani. Voluntary exercise modulates learning & memory and synaptic plasticity impairments in sleep deprived female rats. Brain Research.1729 (2020) 146598. 49).
  4.  Naeem Ur Rehman, Khadijeh Esmaeilpour , Sara Joushi , Muzaffar Abbas , Mariya al-Rashida , Khalid Rauf, Yaser Masoumi-Ardakani. Effect of 4-Fluoro-N-(4-sulfamoylbenzyl) Benzene Sulfonamide on cognitive deficits and hippocampal plasticity during nicotine withdrawal in rats. Biomedicine & Pharmacotherapy 131 (2020) 110783.