۱۴۰۰ جمعه ۳۰ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند   

دانشجویان دکترای علوم اعصاب

ورودی مهر96

فرحناز طاهری

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

احمد پورمحمد

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

مهدی خدادوست

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

منوره صوتی

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

میثم فدایی کنارسری (دانشجوی دکترای پژوهشی)

 

در حال تحصيل

استاد راهنما: دکتر وحید شیبانی

عنوان پایان نامه: