۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ اسفند   

دانشجویان دکترای علوم اعصاب

ورودی مهر97

زهرا براتی سده

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

سیما فرپور

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

علیرضا سالاری نژاد

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

سینا معتمدی

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

بی بی مرضیه احمدی

 

در حال تحصيل

استاد راهنما:

عنوان پایان نامه:

 

هدی رنجبرهمقاوندی

(دانشجوی دکترای پژوهشی)

 

در حال تحصيل

استاد راهنما: دکتر وحید شیبانی

عنوان پایان نامه: