۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ شنبه ۲۴ فروردين   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۳ مهر   

فعالیت های پژوهشی مرکز تحقیقات علوم اعصاب از سال 1388 لغایت 1393 

 

 

پژوهش در زمينه‌های مختلف علوم اعصاب با هدف ارتقاء اين علم در سطح کشور و جهان، می‌تواند به صورت طرح‌های ملی کاربردی در نيل به خودکفايی در زمینه کاربرد داروهای موثر برسيستم عصبی و به صورت بنيادی جهت رسيدن به مرزهای دانش در سطح بين‌المللی باشد. با مطالعه امتیاز پژوهشی این مرکز از سال 1383تاکنون، می توان روند افزایش قابل ملاحضه امتیاز پژوهشی کسب شده توسط این مرکز را در سطح کشور مشاهده کرد . همین طور افزایش تعداد مقالات چاپ شده داخلی و خارجی در طی این سال ها نشان از همت دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان وابسته به این مرکز تحقیقاتی دارند که توانسته است علاوه بر افزایش کمی تعداد مقالات، کیفیت در چاپ مقالات را نیز افزایش دهد. به همین دلیل از سال  1392 جهش چشمگیری در چاپ مقالات منتشر شده در مجلات معتبر بین المللی ISI و Pub Med مشاهده می شود . افزایش ارجاعات سایر محققین به مقالات انتشار یافته توسط این مرکز در طی این سال ها نیز شاهد دیگری بر این ادعا می باشد . روند افزایشی امتیاز پژوهشی این مرکز مبتنی بر شاخصهای ارزشیابی (جدول ذوذنقه) معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بین مراکز تحقیقاتی بیومدیکال دارای ردیف بودجه مستقل کل کشور،افزایش توانمندی پژوهشگران مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان را در چاپ مقالات خارجی تایید میکند