۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱۸ ارديبهشت  

نام و نام خانوادگی

مدارک و تحصیلات

مسئولیت

سوابق کاری

شماره تماس وپست الکترونیک

مجید اسدی شکاری

دانشیار بافت شناسی

مدیر گروه

مسئول آزمایشگاههای میکروسکپ الکترونی و بافت شناسی

+983432264196

Majidasadi@kmu.ac.ir,

M_Asady@yahoo.com