۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۹ يکشنبه ۳۰ شهريور   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۹ سه شنبه ۲۸ بهمن   

نهمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی با هدف معرفی آخرین دستاوردهای حوزه علوم اعصاب و ایجاد ارتباط بین تیم های تحقیقاتی در حوزه بالینی و علوم پایه در ایران و سراسر جهان به صورت مجازی از طریق نرم افزار اسکای روم برگزار گردید. این رویداد با مشارکت دانشگاه عوم پزشکی ایران و مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورخه نوزدهم تا بیست و یکم  آذرماه مدیریت شد.

 

این رویداد علمی در بخش سخنرانی در قالب 32 نشست علمی در بخش های علوم اعصاب بالینی و پایه و محاسباتی و همچنین تکنولوژی های مغزی برگزار گردید. در این نشست ها با  هدف تعامل بیشتر محققان خارجی و داخلی  در حوزه علوم اعصاب، 32 سخنران خارجی و 92 سخنران داخلی به صورت مشترک به ایراد آخرین دستاوردهای خود پرداختند که در مقایسه با رویداد های مشابه داخلی بی نظیر بوده است. سخنران های خارجی از دانشمندان معتبر در حوزه علوم اعصاب از کشورهای مختلف شامل آمریکا، آلمان، برزیل، ژاپن، چین، امارات، انگلستان و هلند در این رویداد شرکت کردند.

 

اعضای هیئت علمی  مرکز علوم اعصاب کرمان دکتر وحید شیبانی به عنوان دبیر بخش علوم پایه، دکتر عابد خراسانی و دکتر محمد عباسی به عنوان مسئول بخش اجرایی کنگره مشارکتی فعال در برگزاری این کنگره داشتند. همچنین پنج تن از اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان  به عنوان اعضای کمیته علمی کنگره در داوری مقالات ارسالی همکاری داشتند. از میان 32 نشست علمی، 4 نشست مربوط به دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که شش عضو هییت علمی، دانشجویان  و محققان دانشگاه در برگزاری آن نقش داشتند. در بخش جوایز عنوان پوستر برگزیده کنگره علوم اعصاب به خانم سارا جوشی دانشجوی دکتری رشته علوم اعصاب از مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان تعلق گرفت.