۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۹ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ سه شنبه ۱۱ خرداد   

 

 
مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، برای پاسخ به نیازهای
محققان و پژوهشگران در حیطه علوم اعصاب، کارگاه های مجازی روش های تحقیق در علوم اعصاب برگزار میکند.
دانش آموختگان می توانند از طریق اپلیکیشن طراحی شده، فیلم های آموزشی را مشاهده کرده و
به سوالاتی که برای هر فیلم طراحی شده پاسخ داده و گواهی دریافت کنند.