۱۴۰۰ شنبه ۲۴ مهر
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۴۰۰ يکشنبه ۶ تير   

 

 

گزارش برنامه در حیطه بین المللی سازی پژوهش و فناوری در سال 1400

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

ردیف

نام و نام خانوادگی محقق ایرانی غیر مقیم و غیر ایرانی

مقطع /   رشته

وابستگی دانشگاهی

آدرس ایمیل فرد

گزارشی در خصوص بین المللی سازی پژوهش و فناوری مربوطه

عنوان فعالیت پژوهشی

1

دکتر کریستی آنه کوهلمیر

PhD / فارماکولوژی

 

kak1@sund.ku.dk

استاد مشاور پایان نامه دانشجوی فیزیولوژی اتمام  تز دکترا در مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 • یک  مقاله چاپ شده و یک مقاله در حال ریویو

2

دکتر کریستی آنه کوهلمیر

PhD / فارماکولوژی

دانشگاه کپنهاگن

kak1@sund.ku.dk

استاد مشاور پایان نامه دانشجوی علوم اعصاب

انجام بخش هایی از پژوهش تز دکترا در مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 • یک مقاله چاپ شده

3

دکتر رومرو سزار

PhD / علوم اعصاب

دانشگاه کپنهاگن دانمارک

cesar.leguizamon@sund.ku.dk

همکاری در قالب  نوشتن یک ریویو با تیم تحقیاتی ایشان از دانمارک و هلند

 • یک مقاله پژوهشی

4

دکتر مهدی تندر

PhD / سلولی و مولکولی

آمریکا

 

همکاری در قالب طرح تحقیقاتی

 • یک مقاله تحقیاتی
 

 

 

گزارش برنامه در حیطه بین المللی سازی پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹

مرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی محقق ایرانی غیر مقیم و غیر ایرانی

مقطع /   رشته

وابستگی دانشگاهی

آدرس ایمیل فرد

گزارشی در خصوص بین المللی سازی پژوهش و فناوری مربوطه

عنوان فعالیت پژوهشی

1

دکتر فرشاد علیزاده منصوری

PhD / علوم اعصاب

مدعو / افتخاری

Farshad.Mansouri@monash.edu

پروژه راه اندازی بخش پریماتی در مرکز علوم اعصاب شناختی- بومی سازی ساخت قفسهای نگهداری میمون، آموزش میمون و نرم افزار و سخت افزارهای مربوطه

 • آموزش سه دانشجوی دوره دکترا (یک نفر فارغ التحصیل و دو نفر در حال تحصیل)
 • چاپ دو مقاله
 • تصویب دو پروژه با ستاد علوم شناختی کشور

2

دکتر احسان عرب زاده

PhD / علوم اعصاب

مدعو / افتخاری

ehsan.arabzadeh@anu.edu.au

پروژه راه اندازی ستاپ های شناختی با رودنت- بومی سازی و ساخت دستگاه های پاداش و تنبیه برای انجام تسک های شناختی و نرم افزار ها و برنامه های مربوطه

 • آموزش یک دانشجوی دوره دکتری تخصصی و یک نفرکارشناس ارشد
 • تصویب پروژه ستاد علوم شناختی کشور

3

دکتر کارلوس توماز

PhD / علوم اعصاب

همکاری در قالب پروژه

ctomaz@unb.br

کمک به ست آپ کردن یک تسک شناختی

 • چاپ یک مقاله مشترک

4

نعیم رحمان

دانشجوی PhD / فارماکولوژی

فرصت مطالعاتی خارج کشور

--

انجام بخش هایی از پژوهش تز دکترا در مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 • چاپ یک مقاله مشترک
 • سابمیت یک مقاله دیگر

5

Ahmed Tokhi

دانشجوی PhD / فارماکولوژی

فرصت مطالعاتی خارج کشور

--

انجام بخش هایی از پژوهش تز دکترا در مرکز تحقیقات علوم اعصاب

 در حال انجام پروژه

6

Zeinab Ahmed

دانشجوی PhD / فارماکولوژی

فرصت مطالعاتی خارج کشور

--

انجام بخش هایی از پژوهش تز دکترا در مرکز تحقیقات علوم اعصاب

در حال انجام پروژه

7

دکتر کریستی آنه کوهلمیر

PhD / فارماکولوژی

همکاری در قالب پروژه

kak1@sund.ku.dk

همکاری در قالب طرح تحقیقاتی

سه مقاله پژوهشی

8

دکتر جی جی استفن

PhD / فارماکولوژی

همکاری در قالب پروژه

g.j.stephens@reading.ac.uk

همکاری در قالب پروژه تحقیقاتی

دو مقاله پژوهشی

9

دکتر بن والی

PhD / فارماکولوژی

همکاری در قالب پروژه

bwhalley@gmail.com

همکاری در قالب پروژه تحقیقاتی

دو مقاله پژوهشی

10

دکتر کسری معظمی

MD قلب

همکاری در قالب پروژه

kasra.moazzami@gmail.com

همکاری در قالب پروژه تحقیقاتی

سه مقاله پژوهشی

11

دکتر رومرو سزار

PhD / علوم اعصاب

همکاری در قالب پروژه

cesar.leguizamon@sund.ku.dk

همکاری در قالب پروژه تحقیقاتی

یک مقاله پژوهشی

12

دکتر مجید شیخ زاده

PhD / فارماکولوژی

همکاری در قالب پروژه

mash@sund.ku.dk

همکاری در قالب پروژه تحقیقاتی تصویب شده در کرکز تحقیقات علوم اعصاب

یک مقاله پژوهشی