۱۴۰۲ جمعه ۱۱ اسفند

Skip Navigation Links.
Collapse مرکز تحقیقات علوم اعصاب  کرمانمرکز تحقیقات علوم اعصاب کرمان
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
رئیس مرکز
کادر مدیریتی
کادر اداری
Collapse اعضااعضا
هیات علمی تمام وقت
هیات علمی نیمه وقت
شورای پژوهشی
گروه اعتبارسنجی
Collapse درباره مادرباره ما
تاریخچه و معرفی مرکز
موافقت با تاسیس مرکز
اولویت های پژوهشی مرکز
افتخارات
ساختار سازمانی
ارتباط سازمانی(Affiliation)
Collapse آموزش و پژوهشآموزش و پژوهش
Collapse آموزشآموزش
فارغ التحصیلان
دانشجویان دکترای آموزشی
دانشجویان دکترای پژوهشی
روند آموزشی دانشجویان
واحدهای ترمیک
مراحل اداری پیش دفاع و دفاع دانشجویان پژوهشی
Collapse پژوهشپژوهش
طرحهای پژوهشی
مقالات
Collapse کارگاهها و کنگره هاکارگاهها و کنگره ها
در حال برگزاری
برگزار شده
Collapse ارزیابی پژوهشیارزیابی پژوهشی
نتایج ارزشیابی در کشور
تعداد مقالات منتشره
پژوهشهای بین المللی
تعداد ارجاعات
طرحهای مصوب
راهنمای ارزشیابی 1399
Collapse آزمایشگاههای تحقیقاتیآزمایشگاههای تحقیقاتی
ثبت پتانسیل های میدانی
ثبت داخل سلولی
مولکولار نوروساینس
پردازش اطلاعات حسی
کشت سلولی
میکروسکوپ الکترونی
علوم اعصاب رفتاری
ثبت امواج مغزی
دپارتمان علوم شناختی
ارتباط با ما